Meny
Velg avdeling Forside
Kvernkallen 9 4070 Randaberg
Telefon: 924 96 355 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Habbestad
Spesialundervisning

Vi har et særlig ansvar for barn med spesielle behov.  Gjennom observasjoner og dialog med foreldre, samarbeider vi  med alle. Vi observerer hver dag det enkelte barnet. Vi kjenner til at vi og dere kan oppleve barnet ulikt på barnets to arenaer, hjem og barnehage. 

Kjenner vi at det er behov for tettere samarbeid med dere, tar vi kontakt. Det samme gjelder om dere som foreldre har en bekymring for eget barn. Da kontakter dere pedagogisk leder på avdelingen, for et tettere samarbeid. Sammen kommer vi frem til gjennom undring og fakta, gjennom observasjoner og kartlegging hva som er barnets særskilte behov og hvordan vi sammen kan ivareta barnets behov. 

Vi har i samarbeid med dere mulighet for å trekke inn andre instanser som kan være familieterapeuter, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), fysioterapeut/ ergoterapeut og barnevernet. Gjennom veiledning mot foreldre og personal i barnehagen, er det utrolig hvor mye man kan utrette - bare vi begynner tidlig med en innsats rundt barnet.

DET BESTE VI SAMMEN KAN GJØRE, ER Å STYRKE BARNET FREM MOT SKOLESTART. Her i Randaberg kommune har vi utrolig mange dyktige og erfarne medarbeidere i de forskjellige instansene! Det er kort tjenestevei og god oppfølging rundt familiene. Randaberg kommune har egen koordinator inn mot styrket barnehage. 

Barnehagen er helt avhengige av at vi har et godt samarbeidsgrunnlag med foreldrene for at vi skal klare å gjøre en forskjell i barnets barndom og tid i barnehagen. Vi kan tilrettelegge inntil en viss grad, og dere må være med og jobbe etter satte mål, for at vi skal oppnå resultatene! Og da - da blir det en GOD START for barnet!!