Meny
Velg avdeling Forside
Kvernkallen 9 4070 Randaberg
Telefon: 924 96 355 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Habbestad
Flerspråklige barn

Vi har flerspråklige barn i barnehagen hvert år. De siste 5 årene har vi hatt et godt nettverksarbeid med andre barnehager og andre instanser her i Randaberg kommune for å sikre gode vilkår for flerspråklige barn og familier.Vi har egen representant med inn i nettverksgruppe for alle barnehagene i kommunen. Der har de utviklet materiell for hvordan ta imot familiene. Det er utarbeidet noe som vi kaller for "Verktøykassa" Dette materialet består av ulike norske eventyr og sanger som alle barn med flerspråklig bakgrunn skal introduseres for i løpet av tiden i barnehagen. 

Barnehagen har samarbeid med flyktninge koordinator i kommunen, for å sikre en god tilvenningsfase for familiene når de møter den norske barnehagen.

Lov om barnehager§1, Formål sier; " Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene". 

Vi lever i et flerkulturelt samfunn, der mangfoldet er rikt. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres kulturelle og individuelle forutsettinger. 

Vi møter alle barn med RESPEKT for sin religion. Vi har markeringer rundt annen religion og kultur, i samarbeid med hjemmet. 

Barnehagen bruker tid i form av språkgrupper på det norske språket med bildelkort, sanger, fortellinger, leken og det å ha gode voksenroller som barn møter, som er beviste sitt språk og betydningen av språket. Relasjoner bygges mellom barn og voksne, mellom barn og barn gjennom et godt og rikt språk.