Meny
Velg avdeling Forside
Kvernkallen 9 4070 Randaberg
Telefon: 924 96 355 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Habbestad
Styrets medlemmer 2016 - april 2017

Eierstyret - medlemmer perioden april 2016 - april 2017.

Styreleder - Renate Randeberg - 970 43 169 - renaterandeberg@gmail.com

Styremedlem - Lisa Garpe - 913 23 718 - lisa.garpe@gmail.com

Styremedlem - Gunvald Gundersen - 905 57 883 - gg@sffgroup.com

Styremedlem - Anita Olsen - 992 09 926 - matissa00@gmail.com

Personal representanter - Mette Bruland og Linda Goa Jensen

 Styrets oppgaver; økonomisk ansvarlig og barnehagens øverste administrative myndighet. Vedtak av budsjett, vedtekter, ansettelser. Kontrollorgan bor barnehagen - HMS, har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lovverk og regelverk. Fungerer som øverste organ mellom årsmøtene. Eierstyret skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.