Rammeplan

Rammeplanen for Endrestø Friluftsbarnehage SA

I rammeplanen står det at barna skal få gode opplevelser med friluftsliv hele året. Vi forteller hvordan vi jobber med det.
Vi benytter naturen aktivt hele året. Naturen er vår læringsarena for den mangfoldige læringen. Vi benytter vårt nærmiljø og andre destinasjoner, distriktet rundt.  Barnehagens årsplan, virksomhetsplan og faglige og pedagogiske års hjul er våre styringsdokument og sikrer et faglig begrunnet og målsatt arbeid i hver gruppe.