Endrestø Friluftsbarnehage SA

Her får du oppleve

GODE RELASJONER FOR BARN OG ANSATTE, I SAMSPILL MED NATUR OG FRILUFTSLIV SOM LÆRINGSARENA.

Friluftsliv handler om det enkle, nære og hverdagslige møtet med naturen og det skal være et element for alle.

Vi tenker at relasjonsarbeid og læring ikke kan skilles. Uten gode relasjoner har vi ingen livsmestring og god psykisk helse.

Verdiene ved å tilhøre
friluftsbarnehagen
er;

Naturen er en kilde til allsidig bevegelse, god helse og livskvalitet. Friluftsliv er å oppholde seg ute og være i fysisk aktivitet i friluft med sikte på naturopplevelser. Naturen er et sentralt element i arbeid med bærekraftig utvikling og vår fremste pedagogiske arena for lek, naturopplevelser, læring og danning. Sanselige erfaringer med naturen og de ulike elementer gjennom året skaper rom for kunnskap, tilknytting og tilhørighet. Den frie leken er sentral i barnas friluftsliv der arenaen skifter fra årstid til årstid og fra sted til sted. Sanseerfaringer, risikolek, nysgjerrighet og oppdagelser er hverdagen.