Relasjonsbygging

Relasjonsbygging hos Endrestø Friluftsbarnehage SA

Relasjonsbygging skjer hvor det er rom og tid for gode opplevelser. Relasjoner skapes over tid der nysgjerrighet og fantasi blir stimulert og kreativiteten får en plass. For oss er dette naturen og hva den gir oss som arena med variasjon gjennom året. Vi deler barnegruppene opp i mindre grupper på tur, slik at vi lettere får følge opp barns initiativ, og la dem få medvirke i deres turopplevelser. Alle barn i barnehagen har rett til å medvirke i sin barnehagehverdag ut ifra deres egne forutsetninger, alder, erfaringer og behov. Dette skjer gjennom hva barna liker og hva de viser interesse for som dermed ansatte møter og følger gjennom å støtte og motivere til mestring.