Verdier

Våre verdier og holdninger som ansatte er at vi deler interesse og nysgjerrighet for det som naturen og friluftslivet gir oss. Vi er aktive og deltakende på mangfoldet som er i naturen når vi planlegger og jobber med barns læring og utvikling. Årstidene og hvordan naturens lys, temperatur, værforhold og farger skaper ulike rom og opplevelser er i seg selv en mulighet for å være en del av et fellesskap som rommer allsidig aktivitet og utfoldelse, ut fra hvor du er i egen kropp. Kunnskapen om dyrelivet i naturen og den bærekraftige fremtiden skjer naturlig i våre opphold ute.

Verdiene til Endrestø Friluftsbarnehage SA

Friluftsliv gir oss en opplevelse av frihet og naturlig utfoldelse. Gleden vi får oppleve i naturen
bærer frem erfaringen av å være del av et aktivt fellesskap der vi ser at barnas oppnåelse av
en sunn lek og læring gjennom samarbeid i mindre barnegrupper, gir svært gode resultat for
hver eneste barn.


Naturen er en stimulerende arena for motorisk mestring. Barna får ut fra sine egne
forutsetninger, etter hvert ferdigheter under trygge rammer gjennom gode relasjoner med
sine tilknyttings personer, støtte og veiledning. De oppdager fra de er ett år hvordan de tar
seg fremover, oppover og nedover i ulendt terreng. Utviklingen skjer fra repeterende
bevegelser i de samme arenaer til automatiserte bevegelser i ulendt og variert terreng. Etter
hvert hopper de på steiner, klatrer i trær og balanserer på naturens egne hinder. I naturen
kan barna i større grad velge seg aktiviteter med forskjellige vanskelighetsgrader, og lettere
finne utfordringer på sitt eget nivå og teste egne grenser, noe som igjen fører til bedre
selvbilde og mestring.


Barna har en naturlig trang til å bevege seg. Den bevegelseserfaringen barnet får i
barnehagealder er avgjørende for den enkeltes motoriske standard resten av livet. Et barn
som er trygg på egen kropp, bevegelse og mestring er i en bedre posisjon til en positiv
oppfatting av seg selv og dermed en god psykisk helse.
Forskning viser at barn som tilbringer mye tid ute i naturen fortsetter med friluftsliv også i
voksen alder. På den måten blir friluftsliv en kilde til høyere livskvalitet og bedre helse
gjennom hele livet, der en finner ro, glede, balanse og styrke.